Blog

Kijk en vergelijk zelf de TOP 5 van de hoogste en laagste rente aanbieders op dit moment. De hypotheekrente is flink gestegen sinds januari van dit jaar en daarbij zijn de tarieven die geldverstrekkers hanteren, steeds verder uit elkaar komen te liggen.

Vanaf januari in dit jaar begon de hypotheekrente te klimmen, eerst met kleine stapjes, maar daarna in grote passen.

Eind vorige jaar lag de gemiddelde hypotheekrente voor 10 jaar vast nog op 1,1 procent. Deze week kwam gemiddelde rente voor 10 jaar vast met NHG-verzekering op 3,6 procent terecht, terwijl je voor dezelfde rentevaste periode zonder NHG nu iets meer dan 4 procent rente betaalt.

Ook de gemiddelde rentes voor 20 jaar vast met en zonder NHG zijn inmiddels de grens van 4 procent gepasseerd.

Het was de afgelopen week relatief rustig met renteverhogingen. Ongeveer 1 op de 3 geldverstrekkers schroefde de rentes verder op. Eerder waren er weken dat geldverstrekkers meerdere malen de rente verhoogden met relatief grote stappen.

Snelle stijging hypotheekrente lijkt even voorbij

De relatieve rust heeft te maken met rentes op kapitaalmarkten die vorige week fors zijn gedaald, waardoor geldverstrekkers weer meer marge hebben. De rente op de kapitaalmarkt geeft een indicatie van de kosten die geldverstrekkers maken als ze zelf lenen. Als die dalen, terwijl hypotheekrentes gelijk blijven ontstaat er een hogere winstmarge.

Er is door de lagere kapitaalmarktrentes ruimte voor verlagingen van de hypotheekrente met een paar tienden van een procent. Maar het is nog maar de vraag of dat gaat gebeuren, want geldverstrekkers kunnen er ook voor kiezen om te profiteren van de ruimere winstmarge.

De ontwikkelingen in de wereld waaronder de oorlog in Oekraïne, de energieschaarste en de hoge inflatie zorgen voor een grillige markt en geldverstrekkers zullen daarom de kat uit de boom kijken voor ze de rente naar beneden bijstellen.

Wat ondertussen opvalt, is dat de verschillen tussen de rentetarieven van geldverstrekkers een stuk groter zijn dan een jaar geleden. Vorig jaar lagen de meeste tarieven vaak ongeveer een tiende boven of onder het gemiddelde tarief. Nu lopen de rentes meer uiteen en liggen de meeste tarieven ongeveer 0,2 procentpunt à 0,25 procentpunt boven of onder het gemiddelde.

Een verschil van een 0,5 procentpunt tussen geldverstrekkers komt inmiddels regelmatig voor en er zijn soms zelfs uitschieters naar een verschil van 0,8 procentpunt tussen aanbieders, aldus Van Bruggen.

De hoogste en laagste hypotheekrentes

Om een beeld te geven van het rentelandschap zetten we de vijf hoogste en laagste tarieven op een rij voor de populaire rentevaste perioden van 10 en 20 jaar. Hiervoor hebben we de actuele rentestanden geraadpleegd.

We kijken naar twee soorten hypotheken: de annuïteitenhypotheek waarbij de maandlasten bestaan uit een deel rente en een deel aflossing. Deze los je binnen 30 jaar af. En de aflossingsvrije hypotheek waarbij je gedurende de looptijd alleen rente betaalt. Aan het einde van de looptijd los je in één keer af. De maandlasten vallen hierdoor lager uit.

Verder kijken we naar de tarieven van deze hypotheken en rentevaste perioden met en zonder NHG-verzekering. Hypotheken tot 355.000 euro (2022) kunnen afgesloten worden met de Nationale Hypotheek Garantie. Die vormt een vangnet voor huiseigenaren, als zij de hypotheek niet kunnen betalen door arbeidsongeschiktheid, overlijden of een scheiding.

Een eventuele restschuld bij verkoop van de woning wordt dan uit de NHG-pot betaald. Hiermee is het risico voor de bank beperkt, waardoor doorgaans het laagste tarief van de geldverstrekker voor NHG-hypotheken geldt.

Voor hypotheken zonder NHG geldt dat het tarief oploopt naarmate je een groter bedrag ten opzichte van de marktwaarde leent. Voor onze vergelijking gaan we uit van een hypotheek die 100 procent van de marktwaarde bedraagt.


Annuïteitenhypotheek 10 jaar vast met NHG

We beginnen bij de annuïteitenhypotheek met een rentevaste periode van 10 jaar met NHG.

De 5 goedkoopste hypotheekrentes met NHG (per 5 juli 2022)

 1. Venn Hypotheek: 3,33%
 2. Centraal Beheer Leef Hypotheek: 3,40%
 3. Woonfonds Woongenot Hypotheek: 3,41%
 4. Lloyds Bank Hypotheek: 3,5%
 5. HollandWoont Hypotheek: 3,51%

De 5 duurste hypotheekrentes met NHG

 1. ABN Amro Woninghypotheek: 4,11%
 2. IQWoon Hypotheek: 4,07%
 3. ABN Amro Woninghypotheek Duurzaam: 3,96%
 4. Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden: 3,95%
 5. Syntrus Achmea Comforthypotheek: 3,94%

Te zien is dat het verschil tussen de hoogste rente van 4,11 procent en de laagste rente van 3,33 procent hier inderdaad bijna 0,8 procentpunt is.


Annuïteitenhypotheek 10 jaar vast zonder NHG

Door naar de annuïteitenhypotheek 10 jaar vast zonder NHG, waarbij dus 100 procent van de marktwaarde wordt geleend.

Zoals gezegd liggen deze rentes wat hoger dan die van NHG-hypotheken omdat geldverstrekkers een risico-opslag rekenen. Hoe meer je leent ten opzichte van de marktwaarde, hoe hoger de opslag.

De 5 goedkoopste hypotheekrentes zonder NHG (100% mw)

 1. Lot Hypotheek: 3,8%
 2. Munt Hypotheken Hypotheek: 3,85%
 3. Centraal Beheer Leef Hypotheek: 3,86%
 4. Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw: 3,86%
 5. Woonfonds Woongenot Hypotheek: 3,87

De 5 duurste hypotheekrentes zonder NHG (100% mw)

 1. IQWoon Hypotheek: 4,75%
 2. ABN Amro woninghypotheek: 4,51%
 3. Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden: 4,38%
 4. ABN Amro Woninghypotheek duurzaam: 4,36%
 5. Triodos Bank Hypotheek Energielabel C: 4,32

Het verschil tussen de hoogste en de laagste rente bij de annuïtaire hypotheken 10 jaar vast zonder NHG is met 0,95 procentpunt iets groter dan bij dezelfde hypotheken met NHG.


Annuïteitenhypotheek 20 jaar vast met NHG

We blijven bij de annuïteitenhypotheken maar nemen nu de rentes onder de loep voor 20 jaar vast, met en zonder NHG. Dit zijn de hoogste en laagste rentes.

De 5 goedkoopste hypotheekrentes met NHG

 1. Lot Hypotheek: 3,66%
 2. HollandWoont Hypotheek: 3,7%
 3. Venn Hypotheek: 3,7%
 4. NIBC Direct Hypotheek: 3,78
 5. Centraal Beheer Leef Hypotheek: 3,86%

De 5 duurste hypotheekrentes met NHG

 1. ABN Amro Woninghypotheek: 4,51%
 2. IQWoon Hypotheek: 4,49%
 3. Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden: 4,39%
 4. ING Dagrente Hypotheek: 4,37%
 5. ABN Amro Woninghypotheek Duurzaam: 4,36%

Het verschil tussen de hoogste en laagste rente is hier met 0,85 procentpunt wederom behoorlijk groot.


Annuïteitenhypotheek 20 jaar vast zonder NHG

Dan de annuïteitenhypotheken 20 jaar vast zonder NHG. Dit zijn de duurste en goedkoopste aanbieders.

De 5 goedkoopste hypotheekrentes zonder NHG (100 mw)

 1. Attens Hypotheek: 4,2%
 2. Tulp Hypotheken Compleet Hypotheek: 4,24%
 3. Centraal Beheer Leef Hypotheek: 4,29%
 4. Munt Hypotheken Hypotheek: 4,29%
 5. Merius Hypotheek: 4,30%

De 5 duurste hypotheekrentes zonder NHG (100% mw)

 1. ABN Amro Woninghypotheek: 4,98%
 2. NIBC Direct Extra Hypotheek: 4,91%
 3. IQWoon Hypotheek: 4,91%
 4. ING Dagrente Hypotheek: 4,83%
 5. ABN Amro Woninghypotheek duurzaam: 4,83%

Onder de annuïteitenhypotheken 20 jaar vast zonder NHG is te zien dat er wederom een verschil is van bijna 0,8 procentpunt tussen het hoogste en laagste tarief.


Aflossingsvrije hypotheek 10 jaar vast met NHG

Dan de aflossingsvrije hypotheken, deze zijn zoals gezegd aantrekkelijk vanwege de lage maandlasten. Echter, geldt sinds 2013 voor nieuw af te sluiten aflossingsvrije hypotheken dat je hiermee geen recht hebt op hypotheekrenteaftrek. Ook mag je bij de meeste geldverstrekkers maximaal 50 procent van de marktwaarde met een aflossingsvrije hypotheek financieren.

Laten we eens kijken naar de tarieven. We beginnen met 10 jaar vast mét NHG.

De 5 goedkoopste hypotheekrentes met NHG

 1. Venn Hypotheek: 3,43%
 2. Centraal Beheer Leef Hypotheek: 3,5%
 3. Woonfonds Woongenot Hypotheek: 3,55%
 4. Lot Hypotheek: 3,56%
 5. Lloyds Bank Hypotheek: 3,6%

De 5 duurste hypotheekrentes met NHG

 1. ABN Amro Woninghypotheek: 4,21%
 2. ING Dagrente Hypotheek: 4,08%
 3. IQWoonHypotheek: 4,07%
 4. ABN Amro Woninghypotheek Duurzaam: 4,06%
 5. Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden: 4%

Ook in deze categorie hypotheken is er een verschil van bijna 0,8 procentpunt tussen het hoogste en laagste tarief.


Aflossingsvrije hypotheek 10 jaar vast zonder NHG

We blijven bij de aflossingsvrije hypotheek 10 jaar vast en nemen nu de tarieven zonder NHG onder de loep. Hoewel meestal niet 100 procent van de marktwaarde aflossingsvrij gefinancierd mag worden, gaan we hier wel van uit.

De 5 goedkoopste hypotheekrentes zonder NHG (100% mw)

 1. Lot Hypotheek: 3,83%
 2. Munt Hypotheken Hypotheek: 3,85%
 3. Tulp Hypotheken Compleet Hypotheek: 3,95%
 4. Centraal Beheer Leef Hypotheek: 3,96%
 5. Merius Hypotheken Hypotheek: 4%

De 5 duurste hypotheekrentes zonder NHG (100 % mw)

 1. ABN Amro Woninghypotheek: 4,61%
 2. IQwoon Hypotheek: 4,57%
 3. ING Dagrente Hypotheek: 4,51%
 4. ABN Amro Woninghypotheek Duurzaam: 4,46%
 5. Triodos Bank Hypotheek Energielabel C: 4,42%

Opnieuw bedraagt het verschil tussen de hoogste en de laagste rente bijna 0,8 procentpunt.


Aflossingsvrije hypotheek 20 jaar vast met NHG

Dan de aflossingsvrije hypotheken 20 jaar vast. We beginnen met de hoogste en laagste tarieven voor hypotheken met NHG.

De 5 goedkoopste hypotheekrentes met NHG

 1. Lot Hypotheek: 3,69%
 2. Venn Hypotheek: 3,8%
 3. Attens Hypotheek: 3,9%
 4. HollandWoont Hypotheek: 3,9%
 5. NIBC Direct Hypotheek: 3,93%

De 5 duurste hypotheekrentes met NHG

 1. ABN Amro Woninghypotheek: 4,67%
 2. ING Dagrente Hypotheek: 4,36%
 3. SNS Bank Hypotheek: 4,56%
 4. ABN Amro Woninghypotheek Duurzaam: 4,52%
 5. RegioBank Hypotheek: 4,51%

Bij aflossingsvrij 20 jaar vast met NHG is het verschil tussen het hoogste en het laagste tarief fors, bijna 1 procentpunt.


Aflossingsvrije hypotheek 20 jaar vast zonder NHG

Tot slot de tarieven voor aflossingsvrije hypotheken 20 jaar vast zonder NHG. We gaan wederom uit van een lening die 100 procent van de marktwaarde bedraagt. Dit zijn de hoogste en laagste rentes.

De 5 goedkoopste hypotheekrentes zonder NHG (100% mw)

 1. Attens Hypotheek: 4,2%
 2. Munt Hypotheken Hypotheek: 4,29%
 3. Merius Hypotheken Hypotheek: 4,3%
 4. Tulp Hypotheken Compleet Hypotheek: 4,34%
 5. Syntrus Achmea Basishypotheek: 4,38%

De 5 duurste hypotheekrentes zonder NHG (100% mw)

 1. ABN Amro Woning Hypotheek: 5,14%
 2. ING Dagrente Hypotheek: 5,13%
 3. NIBC Direct Extra Hypotheek: 5,06%
 4. ABN Amro Woninghypotheek Duurzaam: 4,99%
 5. SNS Bank Hypotheek: 4,96%

Ook bij aflossingsvrij 20 jaar vast zonder NHG gaat het verschil tussen de hoogste en de laagste rente 0,9 procentpunt groot.


Wat scheelt 0,8%-punt verschil in de maandlasten?

Nu de tarieven van aanbieders zo ver uiteenlopen, kan het lonen om eerst goed rond te kijken voordat je de hypotheekrente vastlegt. De vergelijking toont dat het verschil tussen de hoogste en de laagste rente al gauw 0,8 procentpunt bedraagt.

Stel dat je een annuïteitenhypotheek zou afsluiten van 400.000 euro tegen 3,5 procent rente, dan betaal je in het eerste jaar netto, dus inclusief de hypotheekrenteaftrek, 1.406 euro per maand, volgens een rekentool van berekenhet.nl. Bruto komt de maandlast uit op 1.796 euro.

Ligt rente 0,8 procentpunt hoger op 4,3 procent, dan stijgt de netto maandlast in het eerste jaar naar 1.482 euro, terwijl de bruto maandlast op 1.979 euro uitkomt.

Bruto is dat toch een verschil van 183 euro per maand tussen de duurste en goedkoopste aanbieder.

Uiteraard speelt niet alleen de hoogte van de maandlast een rol bij het afsluiten van een hypotheek, maar ook het pakket aan voorwaarden. Kan je de rente bijvoorbeeld ‘meenemen’ als je verhuist? Dat zijn zaken die in de toekomst van belang kunnen zijn en die je wellicht in overweging wilt nemen.


Bronvermelding: businessinside


Meer weten? Mail je vraag naar info@burovanhoof.nl of bel 0493-242128.